Atletická přípravka

Nábor

Nábor do atletické přípravky pro školní rok 2024/25 se uskuteční v úterý 18.6. 2024 v 16:30 na atletickém stadionu v Houštce. 

Odkaz na přihlášení: zde

 Sraz účastníků bude na tribuně. Děti budou rozděleny do skupinek a s trenérem projdou několik stanovišť (hod míčkem, skok do dálky/z místa, sprint). Nábor je určen pro děti, které budou v září nastupovat do 1.třídy ZŠ a starší. Pro děti z mateřské školy a přípravné třídy z kapacitních důvodů tréninkovou skupinu otvírat nebudeme. Pro děti z prvních tříd bude vytvořena nová tréninková skupina. Ostatní děti budou zařazeny do stávajících tréninkových skupin až do naplnění kapacity.

Náboru se mohou zúčastnit pouze děti, které rodiče zaregistrují na výše uvedeném odkazu. Přihlašování je možné do neděle 16.6.2024. Náhradní termín náboru zatím neplánujeme.

Případné další informace ohledně náboru a atletické přípravky vám ráda zodpoví Lucie Trnová, vedoucí atl. přípravky ASB, na mailu: lucie.trnova@seznam.cz.

Základní informace

V roce 2024 jsou do kategorie přípravky zařazeny děti ročníku 2013 a 2014.

Děti ročníku 2015 – 2017 spadají v roce 2024 do minipřípravky.

Tréninky probíhají na atletickém stadionu v Houštce ve Staré Boleslavi. V zimě (cca od listopadu do března) jsou tréninky buď v běžeckém tunelu, který je v areálu atletického stadionu, nebo v tělocvičně ZŠ Stará Boleslav.

Tréninky probíhají pro tuto věkovou kategorii 2x týdně, aby děti získaly návyk pravidelně sportovat. Děti si osvojují základní atletické dovednosti a absolvují závody atletických přípravek. 

Děti jsou na trénink sportovně oblečeny, mají běžeckou obuv a také pití (vodu). Další vybavení jako např. švihadlo, míček, tretry, atd. pořizujte již dle pokynů trenéra.

Trénink se z důvodu špatného počasí nikdy neruší a přesouvá se do běžeckého tunelu. Jen je nutné mít s sebou čisté běžecké boty na přezutí.

Dokumenty:

Každý nový člen našeho atletického oddílu musí předat svému trenérovi následující dokumenty:

  • Přihláška – ke stažení
  • Zdravotní způsobilost ke sportu – ke stažení (pozor neplést se zdravotní způsobilostí na školu v přírodě) – potvrzuje pediatr, platnost je 1 rok, pak je nutné zajistit obnovení

Pokud potřebujete potvrzení o zaplacení členských příspěvků (např. pro pojišťovnu),  vyplňte formulář ( ke stažení ) a zašlete paní Janě Rynešové (janarynesova@gmail.com) k potvrzení.

Členské příspěvky:

  • děti z přípravky hradí příspěvky vždy pololetně
  • výše příspěvků v roce 2024 za pololetí je 2500Kč 
  • úhrada příspěvků  je splatná do 15.9. a pak do 15.3.

Platba se provádí na účet: 1655508504/0600.
Variabilní symbol uvádějte ročník narození člena ASB (např. 2015), specifický symbol je rok platby tzn. 2022 a do zprávy pro příjemce uvádějte prosím VŽDY jméno a příjmení atleta/člena.
Pokud budete provádět platbu za více členů najednou uveďte do variabilního symbolu oba ročníky (např. 20032005) a všechna jména a příjmení do zprávy pro příjemce, nebo pošlete platby odděleně.

Omluvenky:

Rodiče prosíme o omlouvání dětí z tréninku buď formou sms nebo mailem, aby trenér měl o všech svých svěřencích přehled. 

Rodiče a případné sourozence prosíme, aby v době tréninku nevstupovali na vnitřní plochu stadionu. Zároveň je zákaz cvičení na hrazdě a přilehlé tréninkové multifunkční ploše. Toto cvičiště slouží pro trénink a není to prolézačka. Děkujeme za pochopení.

Závody

Děti, které spadají svým ročníkem do atletické přípravky se již účastní pravidelných atletických závodů ČAS. Na jaře se jedná o 3 kola krajského přeboru družstev přípravek. Na podzim pak ještě probíhá 4.kolo a následně je nominováno 10 nejlepších dětí na finále KP, kde reprezentují náš oddíl. Pro děti z minipřípravky připravujeme několik menších oddílových závodů.

Soustředění a příměstské tábory atletické přípravky

Letní soustředění v Benešově:

Termín: 28.7.-2.8.2024

Věková kategorie: ml. žactvo a přípravka roč. 2013-15 

Trenéři: David Martínek, Petr Ogoun, Ondřej Novotný a Lucie Trnová (přednost dostanou děti z jejich skupin) 

více informací a přihlašovací odkaz již byl zaslán přes trenéry 

Letní příměstské tábory: 

1.turnus 19.-23.2024

2.turnus 26.-30.8.2024 

věková kategorie: ročníky 2013-17

více informací a přihlašovací odkaz již byl zaslán přes trenéry