Atletická přípravka

Nábor

 • Nábor do atletické přípravky pro školní rok 2023/24 se uskuteční v úterý 20.6.2023 v 16:30 na atletickém stadionu v Houštce. Sraz účastníků bude na tribuně.
 • Děti budou rozděleny do skupinek a s trenérem projdou několik stanovišť (hod míčkem, skok do dálky/z místa, sprint). Nábor je určen pro děti, které budou v září nastupovat do 1.třídy ZŠ a starší. Pro děti z mateřské školy a přípravné třídy z kapacitních důvodů tréninkovou skupinu otvírat nebudeme.
 • Pro děti z prvních tříd bude vytvořena nová tréninková skupina. Ostatní děti budou zařazeny do stávajících tréninkových skupin až do naplnění kapacity.
 • Náboru se mohou zúčastnit pouze děti, které rodiče včas registrují na níže uvedeném odkazu. Přihlašování je možné do neděle 18.6.2023.
 • Náhradní termín náboru zatím neplánujeme.
 • Odkaz na přihlášení na nábor do atletické přípravkyZde 
 • Případné další informace ohledně náboru a atletické přípravky vám ráda zodpoví Lucie Trnová, vedoucí atletické přípravky ASB, na mailu: lucie.trnova@seznam.cz.
 

Základní informace

V roce 2023 jsou do kategorie přípravky zařazeny děti ročníku 2012 a 2013.

Děti ročníku 2014 – 2016 spadají v roce 2023 do minipřípravky.

Tréninky probíhají na atletickém stadionu v Houštce ve Staré Boleslavi. V zimě (cca od listopadu do března) jsou tréninky buď v běžeckém tunelu, který je v areálu atletického stadionu, nebo v tělocvičně ZŠ Stará Boleslav.

Tréninky probíhají pro tuto věkovou kategorii 2x týdně, aby děti získaly návyk pravidelně sportovat. Děti si osvojují základní atletické dovednosti a absolvují závody atletických přípravek. 

Děti jsou na trénink sportovně oblečeny, mají běžeckou obuv a také pití (vodu). Další vybavení jako např. švihadlo, míček, tretry, atd. pořizujte již dle pokynů trenéra.

Trénink se z důvodu špatného počasí nikdy neruší a přesouvá se do běžeckého tunelu. Jen je nutné mít s sebou čisté běžecké boty na přezutí.

Dokumenty:

Každý nový člen našeho atletického oddílu musí předat svému trenérovi následující dokumenty:

 • Přihláška – ke stažení
 • Zdravotní způsobilost ke sportu – ke stažení (pozor neplést se zdravotní způsobilostí na školu v přírodě) – potvrzuje pediatr, platnost je 1 rok, pak je nutné zajistit obnovení

Členské příspěvky:

 • děti z přípravky hradí příspěvky vždy pololetně
 • výše příspěvků v roce 2023 za pololetí je 2500Kč 
 • úhrada příspěvků  je splatná do 15.9. a pak do 15.3.

Platba se provádí na účet: 1655508504/0600.
Variabilní symbol uvádějte ročník narození člena ASB (např. 2015), specifický symbol je rok platby tzn. 2022 a do zprávy pro příjemce uvádějte prosím VŽDY jméno a příjmení atleta/člena.
Pokud budete provádět platbu za více členů najednou uveďte do variabilního symbolu oba ročníky (např. 20032005) a všechna jména a příjmení do zprávy pro příjemce, nebo pošlete platby odděleně.

Omluvenky:

Rodiče prosíme o omlouvání dětí z tréninku buď formou sms nebo mailem, aby trenér měl o všech svých svěřencích přehled. 

Rodiče a případné sourozence prosíme, aby v době tréninku nevstupovali na vnitřní plochu stadionu. Zároveň je zákaz cvičení na hrazdě a přilehlé tréninkové multifunkční ploše. Toto cvičiště slouží pro trénink a není to prolézačka. Děkujeme za pochopení.

Závody

Děti, které spadají svým ročníkem do atletické přípravky se již účastní pravidelných atletických závodů ČAS. Na jaře se jedná o 3 kola krajského přeboru družstev přípravek. Na podzim pak ještě probíhá 4.kolo a následně je nominováno 10 nejlepších dětí na finále KP, kde reprezentují náš oddíl.

Pro děti z minipřípravky pak připravujeme 2x ročně oddílové závody.

Soustředění a příměstské tábory atletické přípravky

Soustředění: info dostávají rodiče dětí přímo od trenéra, zda a kdy soustředění organizuje
Příměstský tábor: info dostávají rodiče dětí přímo od trenéra, zda a kdy příměstský tábor organizuje