Atletická přípravka

NÁBOR PROBÍHÁ VŽDY V ČERVNU, SLEDUJTE NAŠÍ TERMÍNOVOU LISTINU!

Desatero pro rodiče a atlety

1) Každý atlet/rodič si vždy důkladně přečte veškeré informace vyvěšené na webu či poslané e-mailem a to včetně příloh.

2) Volat trenérovi pouze v případě důležitého dotazu, který se v rozeslaných a vyvěšených informacích nevyskytuje.

3) Omluva neúčasti na tréninku – formou e-mailu, či sms. Kdo se za pololetí pětkrát neomluví, bude vyškrtnut ze seznamu (potažmo z evidence Atletiky Stará Boleslav) a na jeho místo bude dopsán člen, který o tréninky má zájem.

4) Závody – po loňských zkušenostech se již nikdy nebudou závody rušit předem. Vždy se rozhodne až na místě zda se konat budou, či ne. Proto nevolejte při nepříznivém počasí, zda se závody konají.

5) Členské příspěvky – členské příspěvky budou hrazeny vždy pololetně a to pod vlastním variabilním symbolem do 15.3. v prvním a 15.9. ve druhém pololetí. Kdo v uvedené termíny nezaplatí včas, bude z oddílu vyloučen!!

6) Tříkolový systém závodů v roce 2019 je pro přípravku (2008 – 2011) povinný!!! Neúčast je pouze ze zdravotních či jiných závažných důvodů. Pro ročníky mladší jak 2011 jsou vypsána dvě kola a jsou dobrovolná.

7) Oblečení na tréninky a závody – „NA ATLETIKU NEEXISTUJE ŠPATNÉ POČASÍ, POUZE ŠPATNÉ OBLEČENÍ.“  Proto se vždy na atletiku připravujte důkladně. Vždy si při dešti berte i přezůvky do tělocvičny!!! Kdo je nebude mít, nebude moci v tělocvičně cvičit. Je přísný zákaz chodit do tělocvičny ve venkovní obuvi.

8) Pomůcky na atletický trénink – na všechny tréninky bude mít každý atlet povinně vlastní náčiní (švihadla, tenisáky) dle pokynů trenéra. Co se týče treter, jsou na některé disciplíny nezbytné (od určitého věku!!!), a proto kdo je na trénink nosí, nebude trénovat celou dobu v tretrách!!!!! Na rozběhání, rozcvičení a atletickou abecedu je mít nebude!!!

9) Pohyb rodičů a sourozenců po stadionu – je přísný zákaz pohybu osob uvnitř tréninkové plochy. Je vytvořen herní koutek s pískovištěm, kde se mohou mladší sourozenci vyřádit. Zároveň je zákaz cvičení na hrazdě a přilehlé tréninkové multifunkční ploše. Toto cvičiště slouží pro trénink a není to prolézačka.

10) Termíny důležité pro závody – dodržujte termíny uvedené v soutěžním řádu! Děti včas přihlašte prostřednictvím internetového formuláře. Přijďte včas na prezentaci před závody, ta je osobní!! Kdo se včas nepřihlásí a neprezentuje není k závodům připuštěn!! Časový harmonogram jednotlivých disciplín berte prosím orientačně.

Děkujeme.

Trenéři AP lucie.trnova@seznam.cz