Atletická přípravka

Nábor

Nábor do atletické přípravky pro další školní rok probíhá vždy koncem června. Registrační formulář bude zpřístupněn během dubna na stránkách oddílu houstka.com a termín bude i uveden v termínovce.

Zájemci, kteří by se chtěli připojit k některé tréninkové skupině v průběhu roku, ať kontaktují vedoucí trenérku přípravky Lucii Trnovou na mailu: lucie.trnova@seznam.cz. V dotazu uveďte prosím jméno a příjmení dítěte a jeho ročník narození.

Tréninkové skupiny jsou v současné době většinou zcela naplněny. Zájemci tak budou zařazeni mezi náhradníky.

Tréninkovou skupinu pro děti navštěvující mateřskou školku v současné době nenabízíme.

Případné další informace ohledně náboru a atletické přípravky vám ráda zodpoví Lucie Trnová, vedoucí atletické přípravky ASB, na mailu: lucie.trnova@seznam.cz.

 

Základní informace

V roce 2024 jsou do kategorie přípravky zařazeny děti ročníku 2013 a 2014.

Děti ročníku 2015 – 2017 spadají v roce 2024 do minipřípravky.

Tréninky probíhají na atletickém stadionu v Houštce ve Staré Boleslavi. V zimě (cca od listopadu do března) jsou tréninky buď v běžeckém tunelu, který je v areálu atletického stadionu, nebo v tělocvičně ZŠ Stará Boleslav.

Tréninky probíhají pro tuto věkovou kategorii 2x týdně, aby děti získaly návyk pravidelně sportovat. Děti si osvojují základní atletické dovednosti a absolvují závody atletických přípravek. 

Děti jsou na trénink sportovně oblečeny, mají běžeckou obuv a také pití (vodu). Další vybavení jako např. švihadlo, míček, tretry, atd. pořizujte již dle pokynů trenéra.

Trénink se z důvodu špatného počasí nikdy neruší a přesouvá se do běžeckého tunelu. Jen je nutné mít s sebou čisté běžecké boty na přezutí.

Dokumenty:

Každý nový člen našeho atletického oddílu musí předat svému trenérovi následující dokumenty:

  • Přihláška – ke stažení
  • Zdravotní způsobilost ke sportu – ke stažení (pozor neplést se zdravotní způsobilostí na školu v přírodě) – potvrzuje pediatr, platnost je 1 rok, pak je nutné zajistit obnovení

Pokud potřebujete potvrzení o zaplacení členských příspěvků (např. pro pojišťovnu),  vyplňte formulář ( ke stažení ) a zašlete paní Janě Rynešové (janarynesova@gmail.com) k potvrzení.

Členské příspěvky:

  • děti z přípravky hradí příspěvky vždy pololetně
  • výše příspěvků v roce 2024 za pololetí je 2500Kč 
  • úhrada příspěvků  je splatná do 15.9. a pak do 15.3.

Platba se provádí na účet: 1655508504/0600.
Variabilní symbol uvádějte ročník narození člena ASB (např. 2015), specifický symbol je rok platby tzn. 2022 a do zprávy pro příjemce uvádějte prosím VŽDY jméno a příjmení atleta/člena.
Pokud budete provádět platbu za více členů najednou uveďte do variabilního symbolu oba ročníky (např. 20032005) a všechna jména a příjmení do zprávy pro příjemce, nebo pošlete platby odděleně.

Omluvenky:

Rodiče prosíme o omlouvání dětí z tréninku buď formou sms nebo mailem, aby trenér měl o všech svých svěřencích přehled. 

Rodiče a případné sourozence prosíme, aby v době tréninku nevstupovali na vnitřní plochu stadionu. Zároveň je zákaz cvičení na hrazdě a přilehlé tréninkové multifunkční ploše. Toto cvičiště slouží pro trénink a není to prolézačka. Děkujeme za pochopení.

Závody

Děti, které spadají svým ročníkem do atletické přípravky se již účastní pravidelných atletických závodů ČAS. Na jaře se jedná o 3 kola krajského přeboru družstev přípravek. Na podzim pak ještě probíhá 4.kolo a následně je nominováno 10 nejlepších dětí na finále KP, kde reprezentují náš oddíl.

Pro děti z minipřípravky pak připravujeme 2x ročně oddílové závody.

Termíny závodů v roce 2024:

13.1.2024 Lednové závody pro přípravku (roč. 2013-17)

10.2.2024 Únorové závody pro přípravku (roč. 2013-17) – přihlašování na odkazu výše

Soustředění a příměstské tábory atletické přípravky

Letní soustředění v Benešově:

Termín: 28.7.-2.8.2024

Věková kategorie: ml. žactvo a přípravka roč. 2013-15 

Trenéři: David Martínek, Petr Ogoun, Ondřej Novotný a Lucie Trnová (přednost dostanou děti z jejich skupin) 

více informací a přihlašovací odkaz již byl zaslán přes trenéry 

Letní příměstské tábory: 

1.turnus 19.-23.2024

2.turnus 26.-30.8.2024 

věková kategorie: ročníky 2013-17

více informací a přihlašovací odkaz již byl zaslán přes trenéry