Pro členy oddílu

Členské příspěvky

Výbor ASB na svém lednovém jednání stanovil výši oddílových příspěvků pro kalendářní rok 2021:

Přípravka

4 000,- Kč / platba pololetně 2 x 2 000,-  Kč

*není sleva na sourozenecké dítě

aktivní členové

4 000,- Kč (mladší žactvo – dospělí)

Neaktivní členové

500,- Kč (včetně důchodců)

Nezávodící členové

5 000,- Kč

Splatnost příspěvků je možná pololetně. Termíny splatnosti u jednotlivých plateb jsou do 15.3. a 15.9. Prosíme o dodržení těchto termínů!!!

Platba se provádí na na účet: 1655508504/0600.

Jako variabilní symbol uvádějte ročník narození člena ASB (např. 2004), specifický symbol rok platby tzn. 2020 a do zprávy pro příjemce uvádějte prosím VŽDY jméno a příjmení atleta/člena.

Pokud budete provádět platbu za více členů najednou uveďte do variabilního symbolu oba ročníky (např. 20032005) a všechna jména a příjmení do zprávy pro příjemce.

Pokud nebude možné platbu identifikovat bude vrácena na účet odesílatele a příspěvek tak nebude uhrazen!

Úhrada členských příspěvků v hotovosti není možná. 

Členské příspěvky připsané na účet ASB se s výjimkou neidentifikovatelných plateb (viz výše) nevracejí!