Pro členy oddílu

Členské příspěvky

Výbor ASB stanovil výši oddílových příspěvků pro kalendářní rok 2024:

Přípravka

5 000,- Kč / možnost platby pololetně 2 x 2 500,-  Kč
termíny splatnosti pro pololetní platby 15.3.2024 a 15.9.2024

*není sleva na sourozenecké dítě

aktivní členové

5 000,- Kč (mladší žactvo – dospělí)

 

ATLETI, KTEŘÍ ZÁVODILI NA MINIMÁLNĚ 2 KOLECH I. LIGY V ROCE 2023

4 000,- Kč 

 

Neaktivní členové

500,- Kč (včetně důchodců)

Nezávodící členové

6 000,- Kč

Splatnost příspěvků je možná pololetně pouze u kategorie PŘÍPRAVKY. Termíny splatnosti u jednotlivých plateb jsou do 15.3. a 15.9. Prosíme o dodržení těchto termínů!!!

U ostatních kategorií nelze provést pololetní platbu. Termín splatnosti 15.3.

Platba se provádí na na účet: 1655508504/0600.

Jako variabilní symbol uvádějte ročník narození člena ASB (např. 2004), specifický symbol rok platby tzn. 2023 a do zprávy pro příjemce uvádějte prosím VŽDY jméno a příjmení atleta/člena.

Pokud budete provádět platbu za více členů najednou uveďte do variabilního symbolu oba ročníky (např. 20032005) a všechna jména a příjmení do zprávy pro příjemce.

Pokud nebude možné platbu identifikovat bude vrácena na účet odesílatele a příspěvek tak nebude uhrazen!

Úhrada členských příspěvků v hotovosti není možná. 

Členské příspěvky připsané na účet ASB se s výjimkou neidentifikovatelných plateb (viz výše) nevracejí!

Potvrzení uhrazení členských příspěvků

Formulář ke stažení ZDE

Po vyplnění prosím pošlete na janarynesova@gmail.com