Závody minipřípravky Atletika Stará Boleslav a Atletika Líbeznice

Pořadatel:

Technicky zajišťuje atletický oddíl Atletika Stará Boleslav, z.s.

Datum:

Sobota 7.10.2023

Místo:

Atletický stadion Houštka Stará Boleslav

 

Vedoucí činovníci:

vedoucí projektu: Lucie Trnová

Hlavní rozhodčí: Mgr. Jindřiška Pluhařová

Časomíru zajišťuje: Ondřej Machota

 

Vyhlašované kategorie:

Hodnocení probíhá v 6 kategoriích:

Atletická minipřípravka:

chlapci 2014 dívky 2014

chlapci 2015 dívky 2015

chlapci 2016 dívky 2016


Disciplíny:

atletický trojboj: 50m (bez startovních bloků), dálka (měřeno od místa odrazu), míček

Děti závodí ve všech 3 vypsaných disciplínách. Vítězem se stává atlet s nejnižším součtem pořadí v jednotlivých disciplínách celého trojboje. V případě stejného součtu rozhoduje výsledek v běhu na 50m, následně dálka a pak míček.

První tři nejlepší z každé kategorie dostanou medaili a diplom. Všichni účastníci trojboje dostanou drobný dárek. 

Štafeta 8x200m: děti jsou nominovány za svůj oddíl na základě výsledků běhu na 50m, za oddíl startuje vždy jedna štafeta z dané kategorie (tj. 2×6 štafet po osmi dětech) a soutěží mezi sebou jednotlivé ročníky (2014, 2015, 2016)

1.běh (roč. 2014):

8 nejrychlejších chlapců ASB z ročníku 2014 dle výsledků běhu na 50m

8 nejrychlejších chlapců Líbeznic z ročníku 2014 dle výsledků běhu na 50m

8 nejrychlejších dívek ASB z ročníku 2014 dle výsledků běhu na 50m

8 nejrychlejších dívek Líbeznic z ročníku 2014 dle výsledků běhu na 50m

2.běh (roč. 2015):

8 nejrychlejších chlapců ASB z ročníku 2015 dle výsledků běhu na 50m

8 nejrychlejších chlapců Líbeznic z ročníku 2015 dle výsledků běhu na 50m

8 nejrychlejších dívek ASB z ročníku 2015 dle výsledků běhu na 50m

8 nejrychlejších dívek Líbeznic z ročníku 2015 dle výsledků běhu na 50m

3.běh (roč. 2016):

8 nejrychlejších chlapců ASB z ročníku 2016 dle výsledků běhu na 50m

8 nejrychlejších chlapců Líbeznic z ročníku 2016 dle výsledků běhu na 50m

8 nejrychlejších dívek ASB z ročníku 2016 dle výsledků běhu na 50m

8 nejrychlejších dívek Líbeznic z ročníku 2016 dle výsledků běhu na 50m

 

Medaili získá pouze první štafeta z každého běhu. Vyhlášení se účastní všechny štafety.

Závodů se mohou účastnit pouze členové atletického oddílu Atletika Stará Boleslav z.s. a členové atletického oddílu Atletika Líbeznice. Jedná se o uzavřený závod.

 

Měřící zařízení:

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera: Ano

Větroměr běhy: Ne

Větroměr dálka: Ne

 

Přihlášky:

Přihlášky vyplňují přímo rodiče: Zde 

Přihlašování je možné do čtvrtka 5.10.2023. Kapacita kategorií nebude omezena. Případné dotazy směřujte na mail: lucie.trnova@seznam.cz.

 

Časový pořad:

9:15 – prezentace a rozdělení do skupin, rozcvičení

10:00 – zahájení trojboje

 

50m

dálka

míček

10:00

dívky 2014

dívky 2015

dívky 2016

 

chlapci 2014

chlapci 2015

chlapci 2016

10:30

dívky 2015

dívky 2016

dívky 2014

 

chlapci 2015

chlapci 2016

chlapci 2014

11:00

dívky 2016

dívky 2014

dívky 2015

 

chlapci 2016

chlapci 2014

chlapci 2015

 

11:45 štafeta 8x200m dle ročníků

12:15 vyhlášení vítězů

Každá skupina dětí je vedena příslušným trenérem a společně prochází jednotlivé disciplíny. Ve skoku dalekém jsou 3 pokusy a v hodu míčkem jsou také 3 pokusy. V případě velmi velkého počtu závodníků budou pouze 2 pokusy. Na stadionu budou k dispozici 2 sektory na dálku a 2 sektory na míček. Změna časového pořadu vyhrazena.