Pro členy oddílu

Zdravotní způsobilost členů oddílu

V oblasti tělesné výchovy a sportu byla v roce 2013 aktualizována legislativa o povinných (sportovních) lékařských prohlídkách. Je důležité znát zdravotní stav sportovce s ohledem na tréninkové a soutěžní zatížení i k účasti na společných, a rovněž i vícedenních akcích. Je třeba znát i případná omezení či jiné informace pro bezpečné absolvování pravidelné sportovní přípravy. Pravidelné lékařské prohlídky jsou tedy bezpodmínečné pro účasti na trénincích, závodech a soustředění. Výše uvedené vychází z Vyhlášky č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

Atletika Stará Boleslav tímto požaduje po atletech do věku 18 let lékařskou prohlídku pro výkonnostní sport a tělesnou výchovu. Lékařskou prohlídku pro vrcholové sportovce zařazené do SCM nebo do reprezentačních výběrů až po vyžádání vedoucího trenéra SCM nebo reprezentace.

Pro tyto účely jsme vytvořili formulář k lékařskému posudku, který by měl odpovídat požadavkům uváděným ve Vyhlášce o zdravotní způsobilosti k TV a sportu. Vyplňte, prosím všechny údaje uvedené ve formuláři a nechte potvrdit příslušným obvodním lékařem (pediatrem). Potvrzený lékařský posudek, předávejte svým trenérům. Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Ve stručnosti lze vyhlášku shrnout do následujících bodů:

 1. Hlavní význam mají (sportovní) vstupní lékařské prohlídky u dětí při vstupu do nového sportovního odvětví.
 2. Rozsah lékařské prohlídky s posudkovým závěrem je především věcí lékaře s patřičným vzděláním, nikoli sportovního svazu, klubu nebo oddílu.
  1. Každá lékařská prohlídka musí obsahovat – tzv. „základní vyšetření“, tj. rodinnou anamnézu, sportovní anamnézu s četností a náročností daného sportu, údaje o dosavadním zdravotním vývoji a komplexní fyzikální vyšetření.
  2. Vstupní lékařské prohlídky pro výkonnostní sport a tělesnou výchovu zahrnují navíc základní antropometrii, klidové EKG a případné odborné vyšetření pokud to vyžaduje zdravotní stav při základním vyšetření. Vstupní prohlídka pro vrcholové sportovce (při zařazení do SCM nebo do reprezentačních výběrů) je rozšířená o zátěžové EKG a vyšetření pohybového aparátu.
  3. Pravidelné lékařské prohlídky pro výkonnostní sport a tělesnou výchovu kromě základního vyšetření zahrnují další odborné vyšetření, pokud to však vyžaduje zdravotní stav při základním vyšetření. Pravidelná prohlídka pro vrcholové sportovce (SCM nebo repre výběry) je rozšířená o základní antropometrii, klidové a zátěžové EKG a tlak krve. Pravidelná lékařská prohlídka monitoruje zdravotní a fyzický vývoj mladého sportovce a dokládá tak jeho způsobilost k vykonávání příslušného sportovního odvětví. Tato prohlídka je důležitá při přechodu ze základního obecného tréninku do intenzivního tréninku s ambicemi na výkonnostní a později i vrcholový sport. Ten je schopno zvládnout jen dítě ve velmi dobrém zdravotním stavu.
  4. Lékařské prohlídky pro výkonnostní sport a tělesnou výchovu může provádět obvodní lékař (pediatr). Pro vrcholové sportovce (zařazené do SCM nebo reprezentace) by měl provádět prohlídku atestovaný lékař tělovýchovný nebo sportovní. Rozsah vyšetření závisí na erudici odborného lékaře, protože lékařskou prohlídku nelze definovat kódy vyšetření užívaných pro nemocné pacienty.
  5. Za posudkový závěr (sportovní) lékařské prohlídky odpovídá lékař, který prohlídku potvrdil. Odpovědnost za absolvování tělovýchovně lékařské prohlídky nese sportovec či jeho zákonný zástupce. Pokud sportovec nemá platnou prohlídku v souladu s výše uvedenými zásadami, za případné poškození zdraví nebo smrt při organizovaném sportu potom nese odpovědnost jeho sportovní svaz, organizátor soutěže nebo rozhodčí. Případnou míru zavinění by určil soud.
  6. Náklady na lékařské prohlídky – lékařskou prohlídku hradí ze svých zdrojů sportovec nebo jeho zástupce, prohlídka mu však může být proplacena svazem nebo oddílem.
  7. Platnost prohlídky je maximálně 12 měsíců.

Formulář ke stažení