Členské příspěvky pro rok 2023

Připomínáme všem členům povinnost uhradit členský příspěvek pro rok 2023. Výše členských příspěvků u jednotlivých kategorií jsou uvedeny níže.

KATEGORIEVÝŠE PŘÍSPĚVKU
PŘÍPRAVKY5 000
lze uradit pololetně 2x 2 500 Kč
(termíny splatnosti 15.3.2023 a 15.9.2023)
MLADŠÍ ŽACTVO – DOSPĚLÍ5 000 Kč
není možno uhradit pololetně
(termín splatnosti 15.3.2023)
ATLETI, KTEŘÍ ZÁVODILI NA MINIMÁLNĚ
2 KOLECH I. LIGY V ROCE 2022
4 000 Kč
není možno uhradit pololetně
(termín splatnosti 15.3.2023)
NEAKTIVNÍ ČLENOVÉ (včetně seniorů) 500 Kč
není možno uhradit pololetně
(termín splatnosti 15.3.2023)
NEZÁVODÍCÍ ČLENOVÉ 6 000 Kč
není možno uhradit pololetně
(termín splatnosti 15.3.2023)

Termín splatnosti: 15.3.2023

Bankovní spojení: 1655508504/0600

Variabilní symbol: rok narození člena (např. 2004)

Specifický symbol: 2023

Do zprávy pro příjemce vždy uvádějte jméno a příjmení člena ASB.

Pokud budete provádět platbu za více členů najednou uveďte do variabilního symbolu oba ročníky (např. 20032005) a všechna jména a příjmení do zprávy pro příjemce.

Pokud nebude možné platbu identifikovat bude vrácena na účet odesílatele a příspěvek tak nebude uhrazen!

Úhrada členských příspěvků v hotovosti není možná. 

Členské příspěvky připsané na účet ASB se s výjimkou neidentifikovatelných plateb (viz výše) nevracejí!