Stanovisko ASB k vyloučení p.Kreutera z ASB (Atletika Stará Boleslav)

Výbor ASB musí reagovat na nepravdy v článku, který byl uveřejněný  v Městských listech Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a následně na stránkách ČAS pod názvem “ Stanovisko Atletického střediska Emila Zátopka (dále jen ASEZ) k vyloučení bývalého předsedy z ASB“. Nevíme jakým právem si spolek ASEZ vykládá právo a  vydává prohlášení o vyloučení člena spolku Jiřího Kreutera z ASB, kterého vyloučila dle Stanov spolku  členská základna jako nejvyšší orgán spolku ke kterému se pan Kreuter odvolal . Nevíme kdo je Atletické středisko Emila Zátopka, kde vykonává svojí činnost, k jakému účelu vznikl, kolik má členů a zda je vůbec prospěšný ČAS. Zřejmě se jedná o osoby, které se rozhodli vykonávat morálního arbitra, nebo chcete-li ombudsmana nad činností atletických klubů. Dnes je to ASB, zítra to může být kdokoliv ze stovek dobře fungujících atletických oddílů na který se zaměří podobný spolek jako je ASEZ. Proč byl Jiří Kreuter vyloučen z našeho spolku je záležitostí  ASB a pana Kreutera, kde  důvod vyloučení nebudeme zveřejňovat. Pravdou zůstává, že pan Kreuter napadl rozhodnutí Vv (Výkonného výboru) u soudu, což bylo jeho výsostné  právo. Soud nikdy nevydal „několikeré výnosy“ nebo rozhodnutí (o kterých píše ASEZ), které by zrušily rozhodnutí Vv nebo valné hromady spolku ASB. Vv  nemůže  měnit rozhodnutí valné hromady spolku, to může zase jen valná hromada spolku. Soud pouze doporučil právním zástupcům, aby  celý spor urovnali dohodou. Vzhledem k věku pana Kreutera a s  přihlédnutím k minulé činnosti, kterou pan Kreuter pro spolek vykonal, rozhodl Vv, že přistoupí na dohodu, která byla soudu oznámena. Vv vezme své prvotní rozhodnutí zpět (bylo právně možné),  předseda spolku se panu Kreuterovi omluví za procesní pochybení Vv a pan Kreuter vydá písemné  prohlášení, že se vzdává členství ve spolku. Tím bude naplněna vůle obou stran sporu. O tom ASEZ vůbec neinformuje! Proč by se pan Kreuter vzdal členství (ASB má písemné prohlášení pana Kreutera), když by bylo vyloučení neoprávněné? Tak vše proběhlo, a mělo se za to, že obě strany se zdrží  veřejného publikovaní kauzy. Obě pisatelky zmatečního  tvrzení, které se dožadují aby předseda oddílu Tomáš Linhart uhradil náklady na soudní řízení, by také měly vědět, že předseda oddílu jako úspěšný podnikatel je zároveň  sponzorem klubu, kde částka každý rok přesahuje asi 100 x částku, kterou klub nedobrovolně vynaložil na soudní proces s panem Kreuterem. Jejich péče o finanční ztrátu spolku je tak naprosto amorální. Za pět let činnosti nového výboru se v areálu stadionu investovalo cca 70 mil. Rovněž není pravda, že za 80 let trvání klubu nedošlo k vyloučení člena klubu. Víme, že sám pan Kreuter oprávněně inicioval vyloučení člena klubu (a byl vyloučen), který se  zpronevěřil Etickému kodexu  spolku. Myslíme si, že podobných případů by jsme našli v archivu spolku více. Mrzí nás, že ani Městské listy Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, ani Český atletický svaz neprojevil žádnou iniciativu k prověření skutečností a uveřejnil článek, který je plný polopravd a impertinencích vůči Vv a předsedovi spolku. Vše mělo vypadat jako morální očištění pana Kreutera a nekalá činnost Výkonného výboru ASB. Toto neobjektivní stanovisko ASEZ se dotklo spolku a jeho členů, který 80 let působí v ČAS. Spolek vzorně reprezentuje jak město, tak ČAS. Má 20 aktivních trenérů 400 členů spolku z řad dětí a mládeže z města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a okolí.  

Pro ASB je tato kauza uzavřená a nebude proti Atletickému středisku Emila Zátopka právně zasahovat a dále se k ní vyjadřovat. Důvodem je i to, že kauza jasně rozkryla snahy pana Jiřího Kreutera, který se nechá zastupovat třetí osobou protagonistů jakéhosi střediska, které nemá žádnou vazbu na ASB. Nemá dostatek odvahy vysvětlit věrným kamarádům tohoto střediska, že to je trochu jinak, nebo účelově nechce. Pokud redaktoři  nechtějí zjistit novinářskou pravdu (skutečný důvod vyloučení pana Kreutera), měli by dát alespoň prostor pro obhajobu napadené právní osoby, a věříme, že naše obhajoba  bude v Městských listech a na stránkách ČAS zveřejněna. Tím také odpovídáme na „údajné“ četné dotazy občanů o kterých píše ASEZ. Proč se občané neptají přímo výboru ASB, když je pan Kreuter jejich srdeční záležitost. Je smutné, že spolku Atletického střediska Emila Zátopka (když už se pasoval do role ombudsmana)  nejde o  objektivní hodnocení pravdy, ale pouze o zveřejnění nepřesných informací, které mají za účel promyšleně  diskreditovat Vv a spolek ASB.  

Výkonný výbor ASB – Atletika Stará Boleslav