POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Termín a místo konání: pondělí 17.1.2022, zasedací místnost ASB  v Houštce
Zahájení: 19.00 hod.

Program

  • Zahájení, volba komisí (mandátová a volební) a ověřovatelů zápisu
  • Výroční zpráva 2021
  • Zpráva o hospodaření 2021
  • Volba nového VV
  • Změna znění stanov ASB
  • Majetkové záležitosti
  • Diskuse, návrh na usnesení

Tomáš Linhart předseda ASB