Atletika Stará Boleslav

Výbor

předseda oddílu Tomáš Linhart t.linhart@linhartsport.cz 603 501 088
tajemník oddílu a vedoucí trenér přípravky Mgr. Vojtěch Holoubek v.holoubek@houstka.com 737 961 321
sekretář oddílu a vedoucí trenér mládeže

Mgr. Radek Vopršálek

voprsaleksps@gmail.com 734 485 006
hospodář oddílu Ing. Jana Rynešová janarynesova@gmail.com 734 445 178
vedoucí rozhodčích Mgr. Jindřiška Pluhařová jindriska.pluharova@seznam.cz 733 793 734
zástupce závodníků Petr Ogoun petr.ogoun@gmail.com 723 772 956
člen výboru David Linhart d.linhart@linhartsport.cz 737 672 005
člen výboru Diviš Vekrbauer divis.vekrbauer@centrum.cz 733 545 013
členka výboru Tereza Veselá teryve@seznam.cz 604 213 947