Atletika Stará Boleslav

Výbor

předseda oddílu Tomáš Linhart t.linhart@linhartsport.cz 603 501 088
místopředseda oddílu a vedoucí trenér ACM Mgr. Ladislav Jedlička jedlais@seznam.cz
607 967 470
sekretář oddílu a vedoucí trenér mládeže

Mgr. Radek Vopršálek

voprsaleksps@gmail.com 734 485 006
hospodář oddílu Ing. Jana Rynešová janarynesova@gmail.com 734 445 178
vedoucí rozhodčích Mgr. Jindřiška Pluhařová jindriska.pluharova@seznam.cz 733 793 734
zástupce závodníků Petr Ogoun petr.ogoun@gmail.com 723 772 956