Atletika Stará Boleslav

Kontakty

Atletika Stará Boleslav

adresa: Houštka 375/3, 250 02 Stará Boleslav

e-mail: atletika@houstka.com

tel.: 326 911 826

předseda oddílu - Tomáš Linhart
e-mail: t.linhart@linhartsport.cz
mobil: 603 501 088

místopředseda oddílu - Mgr. Ladislav Jedlička

sekretář oddílu - Mgr. Radek Vopršálek

hospodář oddílu - Ing. Jana Rynešová

vedoucí rozhodčích - Mgr. Jindřiška Pluhařová

vedoucí trenér SpS - Mgr. Radek Vopršálek

e-mail: voprsaleksps@gmail.com

vedoucí trenér ACM - Mgr. Ladislav Jedlička

e-mail: jedlais@seznam.cz

vedoucí trenér přípravky - Mgr. Vojtěch Holoubek

email: v.holoubek@houstka.com

předseda kontrolní komise - Mgr. Jaroslav Veselý

e-mail: j1vesely@seznam.cz

tiskový mluvčí - Mgr. Vojtěch Holoubek

e-mail: v.holoubek@houstka.com
mobil: 737 961 321

oddílový statistik - Ing. František Doleček