Atletika Stará Boleslav

Informační list o ochraně osobních údajů (GDPR)

Informační list o ochraně osobních údajů v ATLETICE STARÁ BOLESLAV, z.s. a v Českém atletickém svazu naleznete zde.             

V listinné podobě se můžete s tímto listem seznámit v kanceláři oddílu u Mgr. Vojtěch Holoubka na atletickém stadiónu v Houštce.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - PODPISOVÝ LIST ke stažení zde.