Atletika Stará Boleslav

Stadion je s omezeními v provozu pro trénink členů ASB!

Autor: Výbor ASB,

Štítky:

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR z pondělí 6.4.2020 a následným výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury je atletický stadion v Houštce od pátku 10.4. s omezeními v provozu pouze pro členy Atletiky Stará Boleslav!

Atleti a trenéři musí dodržovat následující pravidla:

- vzhledem k omezení kapacity stadionu je vstup na stadion povolen pouze trénujícím atletům ASB od věkové kategorie staršího žactva výše a dále zaměstnancům a trenérům ASB

- stadion je rozdělen na jednotlivé sportovní sektory - vrhačská louka, koulařský sektor za valem u cílového domku, multifunkční oplocené hřiště, cílová rovinka, protilehlá rovinka, polovina hřiště uvnitř oválu k tyčce a polovina hřiště uvnitř oválu k disku

- v každém sektoru smí sportovat současně pouze dvojice atletů při dodržení bezpečného odstupu min. 2 metry

- atleti při sportovním výkonu při dodržení bezpečné vzdálenosti nemusí používat roušku, to neplatí mimo vlastní sportovní činnost (příchod na trénink a odchod z tréninku) a pro trenéry, pokud sami nesportují

- pro rozklusání, rozcvičení a vyklusání používají atleti přilehlý lesopark Houštka, aby na stadionu docházelo k co nejmenší kumulaci osob.

- za dodržování výše uvedených pravidel jsou vedle samotných atletů zodpovědní jednotliví trenéři

- v případě porušení výše uvedených pravidel je správce oprávněn vykázat atlety ze stadionu