Atletika Stará Boleslav

Členské příspěvky pro rok 2020!

Autor: vh,

Štítky:

Nově zvolený výbor ASB na svém únorovém jednání ponechal výši oddílových příspěvků pro kalendářní rok 2020 ve stejné výši jako v roce 2019:

a) přípravka                          -         3 600,- Kč /platba pololetně 2 x 1 800,-  Kč/

      za každé další dítě           -         2 600,- Kč /platba pololetně 2 x 1 300,- Kč/

Sleva na další dítě platí pouze pro dítě v atletické přípravce či školce, které má v přípravkové skupině sourozence!

b) školka/kroužek                -        3 000,- Kč /platba pololetně 2 x 1 500,- Kč/

c) aktivní členové                 -        3 600,- Kč /mladší žactvo – dospělí/ - možnost pololetní platby 2 x 1 800,- Kč!!!

d) neaktivní členové              -           500,- Kč /včetně důchodců/

e) nezávodící členové        -           5 000,- Kč.

Splatnost příspěvků je možná pololetně. Termíny splatnosti u jednotlivých plateb jsou do 15.3. a 15.9. Prosíme o dodržení těchto termínů!!!

Platba se provádí na na účet: 1655508504/0600.

Jako variabilní symbol uvádějte ročník narození člena ASB (např. 2007), do specifického symbolu uvádějte 2020 a do zprávy pro příjemce uvádějte prosím VŽDY jméno a příjmení atleta/člena.

Pokud budete provádět platbu za více členů najednou uveďte do variabilního symbolu oba ročníky (např. 20032005) a všechna jména a příjmení do zprávy pro příjemce.

Pokud nebude možné platbu identifikovat bude vrácena na účet odesílatele a příspěvek tak nebude uhrazen!

Úhrada členských příspěvků v hotovosti není možná. 

Členské příspěvky připsané na účet ASB se s výjimkou neidentifikovatelných plateb /viz výše/ nevracejí!