Atletika Stará Boleslav

Členské příspěvky pro rok 2018

Autor: vh,

Štítky:

Výbor ASB na svém lednovém jednání stanovil výši oddílových příspěvků pro rok 2018:

a) přípravka                          -         3 000,- Kč /platba pololetně 2 x 1 500,-  Kč/

      za každé další dítě           -         2 000,- Kč /platba pololetně 2 x 1 000,- Kč/

Sleva na další dítě platí pouze pro dítě v atletické přípravce či školce, které má v přípravkové skupině sourozence!

b) školka/kroužek                -        3 000,- Kč /platba pololetně 2 x 1 500,- Kč/

c) aktivní členové                 -        3 000,- Kč /mladší žactvo – dospělí/

d) neaktivní členové              -           500,- Kč /včetně důchodců/

e) nezávodící členové        -           5 000,- Kč.

Členské příspěvky prosím uhraďte nejpozději do 30.3.2017, členové přípravky první část do 15.2.2017, druhou část pak v září do 15. dne měsíce!!! 

Platba se provádí na na účet: 1655508504/0600.

Jako variabilní symbol uvádějte ročník narození člena ASB (např. 2004), do zprávy pro příjemce uvádějte prosím VŽDY jméno a příjmení atleta/člena.

Pokud budete provádět platbu za více členů najednou uveďte do variabilního symbolu oba ročníky (např. 20032005) a všechna jména a příjmení do zprávy pro příjemce.

Pokud nebude možné platbu identifikovat bude vrácena na účet odesílatele.

Úhrada členských příspěvků v hotovosti není možná. 

Členské příspěvky připsané na účet ASB se nevracejí.