Atletika Stará Boleslav

Smutná zpráva o úmrtí Jiřího Pelikána

Autor: vh, foto: olympic.cz,

Štítky: ,

Ve středu 29. dubna zemřel ve věku 82 let pan Jiří Pelikán, dlouholetý člen a rozhodčí našeho atletického oddílu.

700X309 pelikan jiri5

Jiří Pelikán však svou působností ve sportu dalece přesáhl přesáhl hranice našeho města. Byl členem Českého olympijského výboru, od roku 1987 Jiří Pelikán působil v Českému klubu fair play při ČOV, v letech 1995 až 2006 mu předsedal, také byl členem rozhodčí komise ČOV. Několik let působil v antidopingové komisi ČSTV.

Od roku 1988 Jiří Pelikán předsedal Středočeského krajskému atletickému svazu. V letech 1990-92 byl členem Výkonného výboru ČAS a předsedou komise pro koncepci rozvoje atletiky. Rozhodčím se stal roku 1954, později se stal ústředním, a také instruktorem rozhodčích. V roce 2009 mu byl udělen titul Čestný člen Českého atletického svazu.

Poslední rozloučení s panem Pelikánem se bude konat ve středu 6. května v 13:00 ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

Čest jeho památce!